top of page

Ing. arch. MgA. Jakub Neumann

ČKA 05368

Před založením praxe spolupracoval se studiem OV-A a Studio Perspektiv.

Absolvoval studium u Miroslava Šika na Akademii výtvarných umění v Praze a FA ČVUT.

Spolupráce

Jakub Nakládal, Jakub Kender

bottom of page